Sort By:
View:
  • וינטורי הוא מכשיר המחדרר יין, למעשה וינטורי עושה את פעולת המחדרר או הדקנטר כפי שאנו מכירים אך בהרבה פחות זמן. כל מה שצריך הוא להעביר את היין דרך הפתח המיועד לכך והיין מוכן לשתיה.

  • וינטורי הוא מכשיר המחדרר יין, למעשה וינטורי עושה את פעולת המחדרר או הדקנטר כפי שאנו מכירים אך בהרבה פחות זמן. כל מה שצריך הוא להעביר את היין דרך הפתח המיועד לכך והיין מוכן לשתיה.

  • וינטורי הוא מכשיר המחדרר יין, למעשה וינטורי עושה את פעולת המחדרר או הדקנטר כפי שאנו מכירים אך בהרבה פחות זמן. כל מה שצריך הוא להעביר את היין דרך הפתח המיועד לכך והיין מוכן לשתיה.